Vi hjälper dig att arrangera ditt Lotteri

Kompletta lotterier med lottkiosker och varuvinster
Vanligast är att beställaren tillhandahåller erforderlig personal i lottkioskerna
(bäst lönsamhet för beställaren)